outsourcing 
nasza oferta 
o firmie 
kontakt 

 


Piątek, 27 czerwica 2008


Doradztwo podatkowe
 • Dobór podatkowo - prawnej formy działalności firmy w zakresie tworzenia nowej jak i reorganizacji istniejących przedsiębiorstw
 • Optymalizacja podatków pośrednich i bezpośrednich
 • Analiza kondycji firmy, ustalenie mocnych i słabych punktów działalności
 • Opracowanie programów naprawczych i restrukturyzacji przedsiębiorstw, fuzji i przejęć
 • Rozwiązania w zakresie optymalizacji kosztów
 • Programy finansowania bieżącej działalności gospodarczej, jej rozwoju lub inwestycji
 • Wsparcia prawno-podatkowego w rozstrzyganiu zaistniałych sporów z organami podatkowymi
Księgowość
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Najmu wszelkich lokali i urządzeń
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Księgowość dotycząca rolników
 • Obsługa środków trwałych
 • Sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrachunkowego wraz z rachunkiem zysków i strat, informacją dodatkową
 • Współpraca przy badaniu bilansu z biegłymi rewidentami
Obsługa kadrowo - płacowa
 • Obsługa kadrowo – płacowa i rozliczenia ZUS zgodnie z nowym systemem ubezpieczeń
Reprezentacja przed organami podatkowym

created by SimCom.pl © GOOP Sp. z o.o. 2004